Απόδοση επένδυσης (ROI)

  • Blog
  • Εμφανίσεις: 917

Η απόδοση επένδυσης είναι ένα μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας επένδυσης η για τη σύγκριση διαφόρων διαφορετικών επενδύσεων.

Ο τύπος επιστροφής της επένδυσης ορίζεται ως εξής:  τρέχουσα αξία επένδυσης μείον το κόστος των επενδύσεων δια το κόστος των επενδύσεων

αν για παράδειγμα έχουμε ξοδέψει για μία καμπάνια 1.000 ευρώ και αυτή η καμπάνια μας έχει φέρει κέρδη 1.500 ευρώ τότε υπολογίζουμε ως εξής:   χίλια πεντακόσια μείον 1.000 / 1.000 άρα η απόδοση επένδυσης είναι 50%. 

Με την απόδοση επένδυσης (ROI) προσπαθούμε να μετρήσουμε άμεσα το ποσό της απόδοσης μιας συγκεκριμένης επένδυσης σε σχέση με το κόστος της. Για να υπολογίσουμε την απόδοση επένδυσης το όφελος διαιρείται με το κόστος και το αποτέλεσμα εκφράζει ποσοστό η αναλογία.

Στο διαδικτυακό μάρκετινγκ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά μία και η επιστροφή της επένδυσης μπορεί να είναι μακροχρόνια, οπότε δεν είναι άμεσα μετρήσιμη. Επίσης μέρος της επιστροφής της επένδυσης μπορεί να γίνει από διαφορετικό μέσον η κανάλι και έτσι το αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα μετρήσιμο.  Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και ένα φυσικό κατάστημα. διαφημίζουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα οι πελάτες βρίσκουν τα εμπορεύματα που χρειάζονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, κάποιοι κάνουν αγορές απευθείας, κάποιοι άλλοι όμως προτιμούν να έρθουν στο φυσικό κατάστημα και να κάνουν την αγορά τους. Στην πραγματικότητα η πώληση έχει επιτευχθεί μέσω της διαδικτυακής καμπάνιας αλλά η αγορά έχει γίνει από διαφορετικό κανάλι δηλαδή το φυσικό κατάστημα.Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού καταστήματος Ειδικά όταν αυτό είναι πολύ κεντρικό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ρωτάμε τους πελάτες αν μας βρήκαν τυχαία περπατώντας στο δρόμο δηλαδή αν μας βρήκαν από το διαδίκτυο. Μία καλή πρακτική που εφαρμόζουν πολλά μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι να υπάρχει διαφορετική τιμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και διαφορετική στο φυσικό. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να μπορέσουμε να  διαχωρίσουμε τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος και του φυσικού αλλά δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε εδώ.  

Στην ουσία η απόδοση της επένδυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικός δείκτης της κερδοφορίας μιας επένδυσης.